För många är det förstås angeläget att veta om man haft Covid-19 smitta eller ej? Då det stora flertalet av oss inte kommer få möjlighet att testa sig i sjukvården via gentester är antikroppstest i nuläget den enda möjligheten att mäta om man har eller har haft Covid-19.

För personer verksamma i riskyrken t.ex. sjukvårdspersonal eller personal inom äldrevården kan det även vara mycket bra att veta om man haft Covid-19 då dessa troligtvis är immuna.Det skulle innebära att de kan vara lite lugnare och inte behöva inte vara rädda för att bli infekterade, dessutom sprider de då inte heller smittan vidare inom vården.

Många forskare och organisationer rekommenderar även masstestning av befolkningen se till exempel:

Forskning & Framsteg

World Economic Forum