INFORMATION OM VÅRA TESTER

Vi använder oss av antikroppstester för att kunna ge dig en indikation på ifall du har utsatts för coronaviruset Covid-19. Då Covid-19 är ett nytt virus släpps nya forskningsstudier på området nästan dagligen. Vi bevakar forskningsläget dagligen och anpassar oss efter rådande rekommendationer från WHO och Folkhälsomyndigheten.

Antikroppstest för Covid-19 (IgM och IgG antikroppar)

Att testa för COVID-19 IgM och IgG antikroppar är ett effektivt sätt för att få en indikation på huruvida en person har eller har haft COVID-19. Det kan också ge information om var i infektionsförloppet en patient befinner sig. Immunoglobulin M (IgM) är den första antikropp som kroppen producerar vid en infektion, som ett svar på exponering av ett antigen (ett gift eller främmande ämne), vilket triggar en reaktion av immunförsvaret. IgM utgör kroppens förstalinjes-försvar under en virusinfektion, detta följs av produktionen av den nära besläktade Immunoglobulin G (ImG) som ger långsiktig immunitet och fungerar som ett minne för immunförsvaret. Detta innebär:

  • Upptäckt av IgM antikroppar tenderar att indikera att du nyligen exponerats för COVID-19
  • Upptäckt av IgG antikroppar indikerar att du befinner dig i senare del av infektionsförloppet.

Innan man vet om man har påvisade antikroppar mot Covid-19 eller ej är grundregeln ALLTID folkhälsomyndighetens rekommendationer: ”Är du sjuk skall du stanna hemma tills du är frisk och därefter vänta ytterligare två dygn”.

Fördelar med våra antikroppstest:

Testet kan diagnostisera Covid-19 oavsett om man har symtom eller ej

Testet kan användas för att diagnostisera Covid-19 oavsett omfattning på symtom i både relativt tidigt och sent skede..

  • Snabbt resultat

Testet ger ett mycket snabbt resultat (inom 2-15 minuter).

  • Ger utslag på både IgM och IgG

Testet ger utslag på både IgM (tidiga antikroppar) och IgG (långsamma antikroppar).

  • Prisvärt

Testet är mycket prisvärt och utgör inte en belastning för den allmänna sjukvården

  • Hög klinisk sensitivitet och klinisk specificitet

Våra tester har en klinisk sensitivitet på 93,7% (IgM) och 98,8% (IgG) samt klinisk specificitet på 99,1% (IgM) och 98,7% (IgG)

För många är det förstås angeläget att veta om man haft Covid-19 smitta eller ej? Då det stora flertalet av oss inte kommer få möjlighet att testa sig i sjukvården via gentester är antikroppstest i nuläget den enda möjligheten att mäta om man har eller har haft Covid-19.

För personer verksamma i riskyrken t.ex. sjukvårdspersonal eller personal inom äldrevården kan det även vara mycket bra att veta om man haft Covid-19 då dessa troligtvis är immuna.Det skulle innebära att de kan vara lite lugnare och inte behöva inte vara rädda för att bli infekterade, dessutom sprider de då inte heller smittan vidare inom vården.

Begränsningar

Då inget test har 100% tillförlitlighet kan man inte garantera att personen inte har genomgått en COVID-19 infektion, detta gäller även tester som analyseras på labb.

Då testet inte kan fånga upp infektionen i dess tidiga fas testar vi endast symptomfria personer

Länk till CE-märkning