INFORMATION OM VÅRA TESTER

Genom vårt direkta samarbete med Förenade Arabemiraten kan vi garantera att de tester vi använder är godkända för inresa till Förenade Arabemiraten. Vi använder PCR-tester som identifierar utifall patienten har en pågående COVID-19 infektion. Alla våra tester analyseras hos det ackrediterade laboratoriet Unilabs som följer alla, av Förenade Arabemiraten, uppsatta riktlinjer.

PCR-test för COVID-19

Ett PCR-test undersöker utifall personen vid testtillfället har en pågående COVID-19 infektion och utifall så är fallet kan detta betyda att personen har en smittsam infektion alternativt väldigt nyligen genomgått en infektion. Detta i sin tur omöjliggör inresa till Förenade Arabemiraten. Då vi endast testar personer utan symptom är antalet positiva tester ytterst få.

PCR-testet kan dock inte svara på utifall du har genomgått en COVID-19 infektion, detta görs istället via antikroppstest. Fördelen med våra PCR-test är:

  • Extremt träffsäkra, vårt samarbets laboratorium Unilabs har mångårig erfarenhet från att analysera PCR-test.
  • Direkt samarbete med Förenade Arabemiraten – om du genomför testet hos oss kan vi garantera att de utförs enligt deras riktlinjer.

Glöm inte: utifall du är eller känner dig sjuk skall du stanna hemma tills du är frisk och därefter vänta ytterligare två dygn.

Varför kräver Förenade Arabemiraten detta test?

För att i största möjliga mån skydda flygpersonalen, dina medresenärer och invånarna i Förenade Arabemiraten har, Förenade Arabemiraten beslutat om att alla resenärer som skall resa till eller via Förenade Arabemiraten innehar ett reseintyg som påvisar ett negativt COVID-19 PCR-resultat som inte är mer än 96 timmar gammalt.

Fungerar ert test för min slutdestination?

I många fall är svaret ”JA”, men vi kan endast garantera att vårt test är giltigt för inresa/genomresa till Förenade Arabemiraten. Vi rekommenderar att du tar kontakt med ambassaden för din slutdestination för att informera dig om kraven för just din slutdestination.