PCR-Test för pågående COVID-19 infektion

För personer inom vården samt samhällsviktiga funktioner har vi i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet och A23 Lab AB möjlighet att erbjuda PCR-test för att påvisa pågående COVID-19 infektion. Karolinska Universitetslaboratoriet och A23 Lab AB är officiella partners till Folkhälsomyndigheten och en viktig del i myndighetens strategi att påskynda provtagningen.

För mer information kring symptom se 1177.se information här.

Detta test gäller således personer som upplever symptom dagsläget och misstänker att de har en pågående infektion. För symptomfria personer erbjuder vi antikroppstester och tid för detta bokar ni lättast här. Efter genomfört test erhålls provresultat efter cirka 24-72 timmar beroende på laboratoriets kapacitet.

I dagsläget behöver patienten betala provtagningen själv. På vår klinik har du möjlighet att betala via Swish, kort eller faktura. På kvittot kommer de sedan framkomma att det gäller provtagning för COVID-19 om du i ett senare skede ansöker om ersättning för dina utlägg.

Laboratorierna analyserar PCR-test efter en prioriteringslista, där samhällsviktigt personal samt sjukvårdspersonal har prioritet. Vi kan således inte ta emot bokningar online utan måste bedöma ditt behov samt laboratoriernas kapacitet i varje enskilt fall. Kontakta oss via vår formulär alternativt via telefon på 08-512 588 00 så berättar vi gärna mer.

Då PCR-test måste analysera hos ett laboratorium är testet dyrare än ett antikroppstest och ligger i dagsläget på cirka 2000 kr per test.